De stichting

Visie

Ieder mens, ongeacht je afkomst, geloof of levenswijze, heeft recht op een dak boven zijn hoofd - een plek waar hij zich veilig voelt.

Missie

Een welkom bieden aan de bewoners van het Essenhuis en de integratie in de wijk bevorderen.

Strategie

 Voor 5 jaar ondersteunen wij het Essenhuis met initiatieven die in lijn liggen met onze missie - het bieden van een welkom en het bevorderen van de integratie in de wijk. (2016 t/m 2021)

 

Tot onze activiteiten behoren onder andere:

  • Dagelijkse ondersteuning bij integratie (denk aan het bekend maken met de Nederlandse cultuur, wegwijs maken in de buurt, etc.).
  • Organiseren van bijeenkomsten om bewoners zich welkom te laten voelen.
  • Het verzorgen van de inventaris van het Essenhuis.
  • Ondersteunen met Taallessen, Vrijwilligerswerk, Sollicitatietrainingen, Workshops (creatief, dans, etc.).
  • Contacten met instanties als het COA, Stichting Vluchteling, Gemeente, Zorginstellingen, etc.

Het bestuur

Carolien Winters
Voorzitter

 

Patricia Drost

Penningmeester

Frans de Ruiter

Secretaris

Robin Winters

Bestuurslid

Carolien Winters

Ik ben Carolien Winters, initiatiefnemer van het buurtproject Essenhuis en voorzitter van de stichting vrienden van het Essenhuis i.o. Ik vind het belangrijk om verbinding te brengen tussen mensen, bouwen aan goede relaties en er voor elkaar te zijn in mijn omgeving. Met onze veelkleurige buurt hebben we samen hard gewerkt om het Essenhuis te realiseren. Een woon- en integratieplek voor statushouders die toegekend zijn aan De Bilt. 20 nieuwe buren die we van harte welkom willen heten en met elkaar willen helpen vlot te integreren in onze buurt en Nederlandse samenleving. Dat doen we door er als buren voor elkaar te zijn, te zoeken naar verbinding binnen onze netwerken en samen te werken met alle partijen die betrokken zijn op statushouders.

Patricia Drost

Mijn naam is Patricia Drost-Jansen, 44 jaar. Ik ben ruim 20 jaar getrouwd met Frank en samen hebben we een dochter van 13 jaar. Verder werk ik parttime op een administratie- en belastingconsulentenkantoor en ben ik vrijwilliger bij de zonnebloem.

Frans de Ruiter

Mijn insteek om actief deel te nemen aan de opvang van vluchtelingen op de Essenkamp. Hoe je er ook over denkt dat Nederland zich gastvrij opstelt tegenover vluchtelingen: ze zijn er, ze hebben het minder gemakkelijk dan wij en hebben opvang nodig! Het zou misschien beter zijn als Nederland en de rest van Europa meer zou doen om de vluchtelingen in de regio op te vangen en de

ontwikkelingshulp hiervoor gebruiken; dan kunnen zij snel hun eigen land opbouwen zodra het veilig is. Maar voor de vluchtelingen die hier zijn wil ik graag zorgen dat ze zich prettig voelen! Dat is nog een hele klus, want “je prettig voelen” kun je niet afdwingen. Een flinke uitdaging dus, maar ook een kleine aflossing van de schuld die de westerse landen hebben aan de puinhoop in de wereld.

Robin Winters
Veiligheid, je welkom voelen in de buurt waar je woont, een dak boven je hoofd - ieder mens heeft er recht op, ongeacht zijn of haar afkomst, of geloofsovertuiging. Als een vreemdeling met goede bedoelingen aan je deur klopt en vraagt om hulp, dan biedt je die aan. Dit is precies wat we doen met het Essenhuis. Ik hoop dat we met dit initiatief laten zien hoe eenvoudig het eigenlijk is: als elke gemeente een dergelijk project opzet, dan is het probleem met de huisvesting van vluchtelingen, scholieren, dak- en thuislozen op een gegeven moment opgelost.

Essenkamp Helpt

Essenkamp Helpt is een initiatief van betrokken buurtbewoners in de straat Essenkamp te De bilt. Samen hebben zij als doel een tijdelijke opvang voor gezinnen te realiseren in het pand waar voorheen het Gezondheidscentrum De Bilt was gevestigd - om vervolgens de bewoners van dit pand een veilig thuis te bieden en ze te helpen integreren in de samenleving. De stichting Vrienden van het Essenhuis is uit dit initiatief ontstaan.

 

Betrokken partijen bij dit initiatief zij de eigenaren van het pand, de gemeente, Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, het COA, en woonstichting SSW. Vanaf 1 juli is de Woonstichting SSW de huurder van het pand dat momenteel aan 10 mensen onderdak biedt. Er zijn 10 kamers waar de mensen wonen en gemeenschappelijke ruimtes delen. De SSW heeft met de eigenaar een huurovereenkomst voor de duur van ten minste 5 jaar. Het is de bedoeling dat de huidige bewoners t.z.t. doorstromen naar een woning in De Bilt.

 

In korte tijd heeft de initiatiefgroep door middel van schenkingen vanuit de samenleving, zowel van particulieren als van bedrijven, de inrichting rond gekregen. Alhoewel de huisvesting uiterst sober is en voorzieningen zoals sanitaire ruimtes en keukens gedeeld moeten worden, kan gesteld worden dat de situatie alleszins leefbaar is temeer daar men op een warme ontvangst door de betrokken buurtbewoners kan rekenen.